در این دوره یاد خواهیم گرفت

در این دوره، یک شرکت مشاور دیجیتال را بررسی می کنیم که کارهای خود را به صورت پروژه ای تعریف می کنند.

شروع کار از تعریف و مدیریت یک پروژه در حوزه مشاوره دیجیتال شروع می شود. 

سپس فروش موارد مورد نیاز مشتری در برنامه فروش انجام شده و پیش فاکتور و صدور فاکتور برای مشتری تهیه و ارسال (ایمیل) می شود.

پس از آن، کار هر قسمت توسط شرکت انجام می شود. این کارها به صورت هزینه/ ساعتی لحاظ می شود و هر لحظه امکان اپدیت یا صدور فاکتور جدید به مشتری وجود دارد.

هزینه های انجام شده در فاکتور مربوطه به صورت خودکار تعریف شده و آماده حسابداری و تسویه نهایی می شوند.

در نهایت در برنامه حسابداری تمامی موارد به تیم حسابداری ارجاع داده می شود و آنها فقط با چند کلیک و یک نگاه کلی نیاز خواهند داشت تا فاکتور نهایی را نهایی کنند. 

در پایان فیلم آموزشی، تنظیمات مورد نیاز در پایگاه داده و نحوه تنظیم برنامه ها و محصولات در پایگاه داده و اودو توضیح داده شده است.

در این دوره یاد خواهدیم گرفت

Rating
0 0

فعلا کامنتی موجود نیست.

to be the first to leave a comment.