جریان کسب و کار - مدیریت پروژه ساختمان

در این جریان کسب و کار، یک شرکت ساختمانی را بررسی می کنیم که در حوزه تجهیزات اداری فعال هستند. آنها هزینه را بر اساس قیمت تخمین می زنند و بر اساس میزان ساعات کاری و مواد استفاده شده از مشتریان هزینه را دریافت می کنند. به عبارت دیگر، فروشنده ای است که همه فعالیت های کارگران را فاکتور می کند. مودو به همه ذی نفعان درگیر پروژه کمک می کند تا با یکدیگر هماهنگ شوند. معمولا با قراردادی شروع می شود که هزینه مصالح، نرخ کارگران، پیمانکاران فرعی و ... مشخص می شود. سپس به محض تایید مشتری، پروژه ادامه می یابد. می توان نقشه ها و طرح ها را آماده کرده و سپس کارگران بازسازی واقعی را بر اساس آن نقشه ها شروع کنند. مدیر پروژه بر اساس مصالح مصرفی و روزهای پروژه، فاکتور را به مشتری ارسال می کند.


8,000,000 ﷼
8000000.0 IRR 8,000,000 ﷼
8,000,000 ﷼
مسئول Administrator
آخرین بروزرسانی 2024/01/02
زمان برای اتمام 1 ساعت 6 دقیقه
اعضا 1
مقدماتی
 • معرفی
 • فیلم کامل دوره
  • فیلم آموزش کامل
 • آموزش بخش به بخش
  • فروش و پیش فاکتور
  • مدیریت پروژه
  • برنامه زمانی پروژه
  • برنامه خرید
  • حسابداری
  • تنظیمات پایگاه داده