شرایط و ضوابط استاندارد فروش

ما این سند را به‌روزرسانی می کنیم تا شرایط و ضوابط ما را منعکس کند.

این یک برگه شرایط و ضوابط کلی است و جزئیات هر سند، به شرط ذکر شده در سند، می تواند متفاوت باشد.

 1. مشتری به صراحت از شرایط و ضوابط استاندارد خود صرف نظر می کند، حتی اگر این شرایط پس از شرایط و ضوابط استاندارد فروش این صفحه تنظیم شده باشد. به منظور معتبر بودن پیشنهاد، هرگونه تغییر بایستی از قبل به صورت کتبی صریحاً با آن موافقت شود.
 2. این شرایط به صورت عمومی و کلی بیان شده است. در صورتی که در متن قرارداد موارد دیگری به تایید طرفین رسیده باشد، متن قرارداد معتبر خواهد بود.
 3. فاکتورهای ما ظرف 7 روز کاری قابل پرداخت هستند، مگر اینکه بازه زمانی پرداخت دیگری در صورتحساب یا سفارش مشخص شده باشد. در صورت عدم پرداخت تا سررسید، شرکت ما این حق را برای خود محفوظ می دارد که سود ثابتی به میزان 10% از مبلغ باقی مانده را درخواست کند. شرکت ما مجاز خواهد بود در صورت تاخیر در پرداخت، هرگونه ارائه خدمات را بدون هشدار قبلی متوقف کند.
 4. تحویل خدمات حداکثر 3 روز پس از واریز مبلغ کامل محصول می باشد. در صورت هرگونه تاخیر، مشتری بایستی مراتب را به اطلاع فروشنده برساند.
 5. محصولات فایل موجود در فروشگاه، بلافاصله پس از پرداخت توسط مشتری، قابل دانلود است.
 6. مالیات بر ارزش افزوده، به عهده مصرف کننده است.
 7. در صورت گارانتی دار بودن محصولات، شرایط و ضوابط آن در فاکتور مربوطه قید می شود. وگرنه فروشنده تعهدی در این باره نخواهد داشت. توجه گردد که گارانتی به معنی وارانتی (تامین تا زمان تولید محصول) می باشد.
 8. اگر پرداختی بیش از شصت (60) روز پس از تاریخ پرداخت هنوز معوق باشد، شرکت ما این حق را برای خود محفوظ می دارد که از خدمات یک شرکت بازپرداختی استفاده کند. کلیه هزینه های قانونی به عهده مشتری خواهد بود.
 9. برخی از کشورها مطابق با قوانین داخلی خود، مبلغ صورتحساب ها را در مبدا خود کسر می کنند. هرگونه کسر در مبدا توسط مشتری به مقامات مالیاتی پرداخت خواهد شد. تحت هیچ شرایطی شرکت ما درگیر هزینه های مربوط به قوانین یک کشور نمی شود. بنابراین مبلغ فاکتور به دلیل شرکت ما به طور کامل و شامل هیچ گونه هزینه ای مربوط به قوانین کشوری که در آن واقع شده است نمی شود.
 10. شرکت ما متعهد می شود تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات کارآمد در زمان مقرر مطابق با بازه های زمانی توافق شده انجام دهد. با این حال، هیچ یک از تعهدات آن را نمی توان به عنوان تعهد کسب شده به نتیجه در نظر گرفت. شرکت ما تحت هیچ شرایطی نمی تواند توسط مشتری ملزم به حضور به عنوان شخص ثالث در زمینه ادعای ادعایی باشد که توسط مصرف کننده نهایی ارائه شده است.
 11. برای اینکه قابل قبول باشد، شرکت ما باید از طریق نامه ای که با تحویل ضبط شده در دفتر ثبت آن ارسال می شود، از هرگونه ادعای ظرف 8 روز پس از تحویل کالا یا ارائه خدمات مطلع شود.
 12. کلیه روابط قراردادی ما منحصراً تحت نظارت قانون ایران خواهد بود.