در این جریان کسب و کار، یک شرکت ساختمانی را بررسی می کنیم که در حوزه تجهیزات اداری فعال هستند.

آنها هزینه را بر اساس قیمت تخمین می زنند و بر اساس میزان ساعات کاری و مواد استفاده شده از مشتریان هزینه را دریافت می کنند. به عبارت دیگر، فروشنده ای است که همه فعالیت های کارگران را فاکتور می کند.

مودو به همه ذی نفعان درگیر پروژه کمک می کند تا با یکدیگر هماهنگ شوند. معمولا با قراردادی شروع می شود که هزینه مصالح، نرخ کارگران، پیمانکاران فرعی و ... مشخص می شود. سپس به محض تایید مشتری، پروژه ادامه می یابد. می توان نقشه ها و طرح ها را آماده کرده و سپس کارگران بازسازی واقعی را بر اساس آن نقشه ها شروع کنند. مدیر پروژه بر اساس مصالح مصرفی و روزهای پروژه، فاکتور را به مشتری ارسال می کند.

برای این کار، مراحل زیر اجرا می شود:

1-      فروش: یک پیش فاکتور شامل محصولات و خدماتی که ارائه خواهد شد به همراه مدت زمان اجرای کار، ایجاد شده و به مشتری ارسال می شود. پس از تایید پیش فاکتور توسط مشتری، یک پروژه جدید در برنامه ماژول ایجاد شده و وظیفه ها و کارهایی که باید انجام شوند، به صورت خودکار ایجاد می شود.

2-      مدیریت پروژه: شما می توانید با اولویت بندی، تعریف شرح فعالیت دقیق تر، تعیین زمان انقضا، تعیین زمان کار انجام شده، تعیین مسئول فعالیت خاص و بسیاری موارد دیگر، پروژه را مدیریت کنید.

3-      صورتحساب میان دوره: مودو به صورت خودکار، تمامی فعالیت های انجام شده بر اساس زمان صرف شده و مصالح استفاده شده، صورتحساب مشتری را بروزرسانی می کند و شما هر لحظه می توانید صورتحساب لحظه ای مشتری را مشاهده و ارسال کنید.

4-      خرید مصالح از تامین کنندگان: شما می توانید مصالح مورد نیاز را از تامین کنندگان خود درخواست کنید و در زمان مورد نیاز، دریافت کنید. این خرید ها نیز مستقیما با فاکتور مشتری مرتبط می شود تا همه چیز آسان تر شود. حتی می توانید مبلغ فروش به مشتری و مبلغ خرید را مشخص کنید تا مستقیما در فاکتور مشتری لحاظ شود (مشتری از قیمت خرید شما مطلع نمی شود).

5-      حسابداری: از برنامه فروش یا خرید، می توانید مستقیما به بخش حسابداری فاکتور این پروژه منتقل شوید و نیازی به جستجوی مجدد ندارید! وقتی صورتحساب جدید ایجاد می کنید، اطلاعات مشتریان به صورت خودکار تکمیل می شود و با کمک حسابداری تحلیلی، همه فاکتورهای مرتبط را یکجا جمع می کنید و پرداخت های مشتری فقط با یک کلیک در آن ثبت می شود.

6-      صورتحساب نهایی: نیازی نیست که هر بخش در فاکتور ثبت شوند. مودو به صورت خودکار همه بخش ها را ثبت می کند. همچنین با تعیین رنگ، به شما کمک می کند تا مواردی که قبلا فاکتور نشده اند، مشخص شوند. صورتحساب فقط با انتخاب چند گزینه ایجاد و ارسال می شود.

همه این موارد تنها در 15 دقیقه به صورت عملی قابل اجراست. البته ما در 15 دقیقه به شما آموزش داده ایم که می توانید از اینجا تهیه کنید.


نماها
1 کل بازدیدها
1 Members Views
0 Public Views
عملیات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرها
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
Share by mail

لطفا ورود به اشتراک گذاشتن این webpage با ایمیل.